Muziekles - Een muziek instrument leren te bespelen

Muziek lessen zijn er op verschillende manieren.
  • Keuze, wat en waar
  • Muziekvereniging
  • Muziekschool
  • Particulier en Individueel
  • Trom of Drumstel
Muzieklessen worden gegeven door docenten, deze docenten volgen daarbij de landelijke eisen zoals je die links vind in het raamleerplan. Een docent is iemand die het graag wil leren aan iemand die het ook echt wil leren, iemand die laat zien dat hij/zij er thuis ook echt mee bezig is. Als je iets uit je zelf wilt leren dan doe je het immers ook graag. Mijn zoon of dochter zit thuis altijd te tikken wat hij/zij ook maar in de handen heeft, dus het lijkt ons wel leuk om hem/haar op muziekles te doen. Muziekles is een opleiding en niet alleen maar leuk tikken of bezig zijn. 

Om een muziekinstrument op de juiste manier te bespelen, dan moet je daar wel wat voor doen, zoiets leer je niet van de ene op de andere dag. Het leuke tikken op een tafel of op pannen verandert nu in het gedisciplineerd oefenen. De oefeningen die een docent jou laat doen, is er op gericht om je in de toekomst een goede muzikant te laten worden, dat vraag je immers van een docent anders ging je niet op muziekles.
Hij/Zij geeft je sturing, maar jij bent wel degene die het moet doen. 
De leeftijd van een leerling speelt daarbij mee, zijn we liever met andere dingen bezig dan te oefenen?
Het niet oefenen moet geen langdurige kwestie worden, leerlingen houden dit zelf ook niet vol en we zien ze dan na een jaar dan ook wel eens weer vertrekken. Of de vraag rijst, hoelang moeten we op deze manier nog doorgaan?

Bij elk muziekinstrument moet je een vaardigheid aanleren wat bij dat instrument hoort. 
Dat noemen wij Technische Vaardigheden. 

Over de hele wereld wordt er door de docenten gezegd "oefen tenminste iedere dag 15 minuten"
Uiteraard moet jij dat vrijwillig willen doen, jij geeft immers aan dat je het wilt leren. 
Overweeg daarom eerst, of je er wel tijd voor hebt en er tijd voor vrij wilt maken.
Bij deze discipline speelt daarom de leeftijd ook een rol, bij de muziekverenigingen begint men vanaf 8 jaar te lessen. Maar het is en blijft lastig op deze leeftijd, ze vinden het wel leuk maar het is muziekles en geen leuk bezig zijn, doe je niet wat je moet doen dan blijf je ook alleen maar tijdens de LES Oefenen (1 keer per week), waar deze les eigenlijk niet voor bedoeld is. (herhalen, herhalen, herhalen) Je komt maar niet verder. Je maakt van je les een oefening en tijd voor nieuwe dingen is er niet.
Daarom kennen ze meestal binnen een muziekvereniging ook een AMV groep (Algemene, Muzikale, Vorming) of kennis maken met muziek. Waar een leerling op jonge leeftijd kennis maakt met een instrument en je kunt dan eerst zien of hij/zij er thuis wel mee bezig is, een muziekopleiding is kostbaar. Zo'n voor traject is daarom een verstandig iets, de lessen worden dan speelsgewijs gehouden. Niet alle muziekverenigingen hebben zo'n AMV groep, zelf doe ik dit niet en ben puur een slagwerkdocent en dirigent, maar informeer daar eens na bij de muziekvereniging of bij de muziekschool of er zoiets bestaat bij u in de buurt.

Met helemaal niet oefenen of net nog even oefenen voordat je naar les gaat, daar ga je het echt niet mee redden.
De periode (tijdsduur) van de muziekles wordt door het niet oefenen steeds langer en het plezier verdwijnt omdat het maar niet wil lukken. Ook voor een docent is het soms moeilijk om gemotiveerd te blijven wanneer een leerling er helemaal niets aan doet in zijn/haar vrije tijd. Je hebt dan eigenlijk geen zin, waarom neem je dan les?
We horen nog ook wel eens een vraag van hoe lang duurt het nog? 
Veelal ligt dan de oorzaak bij jezelf aan het te weinig oefenen en dan dus inderdaad te lang.
Beoordeel daarom samen met je ouders je eigen inzet per 6 maanden of die er nog wel is en bespreek dit altijd eerlijk met de docent.
slagwerkdocent.nl download